Skip to main content

Αθήνα, 5 Απριλίου 2017

Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας, ως απότοκο της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί τροχοπέδη για την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων, και καθιστά περισσότερο από οράτα τα προβλήματα που σχετίζονται άρρηκτα με τη λειτουργία όλων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ειδικότερα των Νομικών σχολών της Ελλάδας.

Οι οικονομικές δυσχέρειες που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι Ελληνικές οικογένειες επηρεάζουν αναπόφευκτα το μέλλον των φοιτητών, που φαντάζει a priori αβέβαιο, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους επειδή η οικογένεια δεν μπορεί πλέον να τους στηρίξει, ενώ παράλληλα αναγκάζονται να υποαπασχολούνται σε εργασίες που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους για να εξοικονομήσουν εισόδημα ή και να επιλέγουν να μην παραστούν σε εξεταστικές λόγω του κόστους διαμονής και των μετακινήσεων. Συνέπεια των παραπάνω είναι η περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης σπουδών ή και η εγκατάλειψη της φοίτησης.

Παράλληλα η έλλειψη διδακτικού προσωπικού και υλικού οδηγεί στην de facto κατάλυση της πανεπιστημιακής λειτουργίας, πλήττοντας το πανεπιστημιακό κύρος λόγω της συστηματικής απαξίωσης. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις Νομικές σχολές της χώρας, στις οποίες απαραίτητο εργαλείο κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των διαλέξεων, της εκπόνησης γραπτών εργασιών και των εξετάσεων αποτελεί η νομοθεσία, αφού βάσει αυτής μαθαίνει να ερμηνεύει και να αναλύει τον νόμο προκειμένου να επιτυγχάνεται ορθή ανταπόκριση στα διάφορα νομικά ζητήματα. Παρ’ όλα αυτά οι κώδικες δεν διανέμονται δωρεάν, ενώ εξαιτίας του διόλου ευκαταφρόνητου κόστους τους αποτελούν αρκετά σημαντικό έξοδο για πολλούς από τους συμφοιτητές μας, οι οποίοι αναγκάζονται να μην τους προμηθευτούν από τα σημεία πώλησης.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ/ΑΠΘ/ΔΠΘ αποστέλλουμε αίτημα στο Υπουργείο ζητώντας να φροντίσει την επίλυση του ζητήματος αυτού, με την προσθήκη ενός πολυκώδικα στις διαθέσιμες επιλογές συγγραμάτων, ώστε να δύνανται οι φοιτητές των Νομικών Σχολών να το επιλέξουν οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μέσω του συστήματος διανομής συγγραμμάτων «Εύδοξος». Η επιλογή του πολυκώδικα καθίσταται πρακτική διότι το περιεχόμενό του καλύπτει μία ποικιλία τομέων Δικαίου, άμεσα και ευχερώς προσβάσιμη στον φοιτητή και παράλληλα αποτελεί μία λύση οικονομική, καθώς απαλλάσσει τον φοιτητή από την συχνή καταβολή χρημάτων για την απόκτηση ξεχωριστών Κωδίκων.

Μολονότι έχουμε επίγνωση των δύσκολων καταστάσεων που βιώνει η ελληνική οικονομία, αποτελεί ωστόσο πάγια πεποίθησή μας ότι η παιδεία συνιστά αντικείμενο που κάθε δυτικό κράτος οφείλει να επενδύσει. Η αδιαφορία που κυριαρχεί για την παιδεία φαλκιδεύει το μέλλον, αποστερώντας από τους νομικούς συναδέλφους το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο κατάρτισης.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θεωρούμε πως η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της χώρας και όχι ένα έσχατο προνόμιο, γι’ αυτό και η ανάγκη για δωρεάν πολυκώδικες καθίσταται επιτακτική, ενώ παράλληλα η τεχνολογία με την κατάλληλη αξιοποίηση της μπορεί να συμβάλει στην ολοκληρωμένη κατάρτιση ενός νέου νομικού.

Ζητάμε :
• Δωρεάν διανομή πολυκώδικα σε κάθε φοιτητή Νομικής, που βρίσκεται εντός του κύκλου σπουδών.

Με εκτίμηση οι Υπεύθυνοι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,
Βασίλειος Προζυμάς (Νομική ΕΚΠΑ),
Χριστίνα Γιαννέλου (Νομική ΑΠΘ),
Έυη Μιχελάκη (Νομική ΔΠΘ)