Η Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία – Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση (ΔΑΠ-ΝΔΦΚ) ιδρύθηκε το 1975 με στόχο να εκπροσωπήσει στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλους τους φοιτητές προάγοντας τις αξίες της δημοκρατίας και του φιλελευθερισμού.

Η ίδρυση μας πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή που κυριαρχούσαν τα πολιτικά πάθη και οι τάσεις ριζοσπαστικοποίησης σημαντικού μέρους της κοινωνίας ύστερα από την επταετή δικτατορία.

Οι βασικές μας αρχές

 1. την προάσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας καθώς και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας.
 2. Την κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και της προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας από κάθε εναντίον του επιβουλή και τη διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών.
 3. Την οικοδόμηση μιας φιλελεύθερης κοινωνίας συνεχώς εκσυγχρονιζόμενης με διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αυτονομίας του ατόμου και των κοινωνικών χώρων, στην οποία άνθρωποι ελεύθεροι θα οραματίζονται, θα επιλέγουν και θα δημιουργούν σε συνθήκες ίσων ευκαιριών και κοινωνικής αλληλεγγύης.
 4. Τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία επιτρέπει την απόλαυση των δικαιωμάτων της απασχόλησης, της δίκαιης αμοιβής εργασίας, της παιδείας, της υγείας, της στέγης και της κοινωνικής ασφάλισης, προϋποθέσεις που μαζί με την ισότητα των ευκαιριών διαφυλάττουν και ενισχύουν τη δημοκρατία.
 5. Την κατοχύρωση της ελεύθερης οικονομίας ως μέσο ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης και της επίτευξης του στόχου της κοινωνικής δικαιοσύνης και ως προϋπόθεση της οποίας η απουσία συνεπάγεται απουσία των ελεύθερων δημοκρατικών θεσμών.
 6. Την προώθηση της ιδέας της Ενοποίησης της Ευρώπης, θεωρώντας την Ενωμένη Ευρώπη παράγοντα διασφάλισης της παγκόσμιας ειρήνης και επιβίωσης των πολιτιστικών αξιών.
 7. Την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύγχρονου, φιλελεύθερου και δημοκρατικού Ελληνικού Πανεπιστημίου, κύτταρου του συνεχούς εκσυγχρονισμού θεσμών και μηχανισμών της Κοινωνίας.
 8. Η επίλυση των φοιτητικών προβλημάτων, στην κατεύθυνση της συνδρομής των προϋποθέσεων για ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και επαγγελματική αποκατάσταση.
 9. Ο περιορισμός, μέχρι την τελική εξάλειψη, της φοιτητικής μετανάστευσης.

Οι στόχοι μας

 1. Ένα σύγχρονο, φιλελεύθερο και δημοκρατικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που θα βρίσκεται στην υπηρεσία των Ελλήνων Πολιτών και του Έθνους γενικότερα, μπορεί και πρέπει να εξυπηρετεί τους παρακάτω στόχους:
  1. Την καλλιέργεια της επιστήμης και της έρευνας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και συνεπώς στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών
  2. Την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων προσωπικοτήτων και δημοκρατικών πολιτών και συνεπώς την ενίσχυση της δημοκρατικής ζωής της χώρας.
  3. Την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου της χώρας ευνοώντας ταυτόχρονα την αποσαφήνιση και μετεξέλιξη της εθνικής μας ταυτότητας.
  4. Την παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακών, αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών, μέσω σύγχρονων σχετικών προγραμμάτων που θα συνδέονται με τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας.
 2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των παραπάνω στόχων είναι:
  1. Η κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
  2. Η διασφάλιση της αυτοτέλειας και πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.
  3. Η εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων, πέρα από κομματικές κηδεμονεύσεις.
  4. Η επάρκεια οικονομικών πόρων των ΑΕΙ.
  5. Η προώθηση της αξιοκρατίας στις επιλογές.

Πιστεύουμε και στηρίζουμε το ελληνικό Πανεπιστήμιο ως κοιτίδα γνώσης και προβληματισμού, θεωρώντας πως αποτελεί στάδιο προετοιμασίας όχι μόνο για την ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία αλλά και για τη δημιουργία υπευθύνων πολιτών που θα προσφέρουν στην ελληνική κοινωνική ευημερία αντιλαμβανόμενοι σε κάθε στιγμή τα μηνύματα της εποχής.

Γραμματείς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

 • Εκφράζουν προς τα έξω τις αποφάσεις και κατευθύνσεις της παράταξης.
 • Ηγούνται του συνδικαλιστικού αγώνα και της δράσης της παράταξης.
 • Προΐστανται της οργάνωσης της παράταξης, συντονίζουν και εποπτεύουν τη λειτουργία της.
 • Εκπροσωπούν την παράταξη σε όλες τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 • Προεδρεύουν του Κεντρικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Γραμματείας. Τα όργανα αυτά συγκαλούνται από τους ίδιους ενώ δικαιούνται να προεδρεύουν και των λοιπών οργάνων της παράταξης
 • Έχουν επίσης όσες αρμοδιότητες τους παραχωρούνται από την Κεντρική Γραμματεία.

Κατερίνα Κορωνιά

Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίων

Προέρχεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωτές Γραμματείς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Σταμάτης Σταμέλος

Αναπληρωτής Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Κάρολος Σκιάνης

Αναπληρωτής Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Κεντρική Γραμματεία ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

1. Κατερίνα Κορωνιά, Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
2. Ευαγόρας Φαλιέρος
3. Γιώργος Πανέτας
4. Άρης Πατακιάρας
5. Θοδωρής Λαχανάς
6. Δημήτρης Σακκάς
7. Άγκη Περγάλια
8. Χαράλαμπος Κανόγκας
9. Γιάννης Μουσάκος
10. Κυριάκος Καζάκος
11. Γιώργος Ζεμπίλης
12. Μιχάλης Μιχαλάκης
13. Γιώργος Λάτσης
14. Γιάννης Παπαδημητρίου

Υπεύθυνος Δικτύου Ανταλλαγής Στελεχών – Μιχάλης Μιχαλάκης
Υπεύθυνος Social Media – Γιώργος Λάτσης
Υπέυθυνος Τύπου – Δημήτρης Σακκάς
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Τύπου – Άγκη Περγάλια

Περιφερειακές Οργανώσεις

Δημήτρης Πουλιάνος, Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων
Δονάτος Διαμάντης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων

Πολιτική Ακαδημία

Ευαγγελία Αμαξοποιού
Στέργιος Σπάσος
Ανδρέας Χριστοδουλίδης

Ειδική Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού

Κυριαζής Σωτηρίου, Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού
Δημήτρης Τσέλλος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού
Δημήτρης Γυμνόπουλος
Νικόλας Γιάννου
Νίνα Κουτρούτσου

Ειδική Γραμματεία Μηχανοργάνωσης & Εθνικού Μητρώου Μελών

Στράτος Μουστακίδης, Υπεύθυνος
Ηλίας Καμπάς, Αναπληρωτής Υπεύθυνος

Ειδική Γραμματεία Νέων Τεχνολογιών

Γιώργος Χαραλαμπάκος, Υπεύθυνος
Μαρία Γρεβενίτη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη