Skip to main content

Σύσσωμη η φοιτητική κοινότητα αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή από την κυβέρνηση. Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που έχει επιφέρει η πανδημία επιβάλλουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος προσαρμογών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ο κίνδυνος απώλειας του εαρινού εξαμήνου είναι – δυστυχώς – υπαρκτός.

Ως οργάνωση, έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και την λειτουργία των φοιτητικών λεσχών και εστιών για όλα τα ιδρύματα. Συγκεκριμένα, υποβάλαμε στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων:

1. Στις 11/3/2020 προτάσεις για την λειτουργία των φοιτητικών λεσχών σε συνέχεια της αναστολής του εκπαιδευτικού έργου.
2. Στις 17/3/2020 προτάσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας (απαλλακτικές πρόοδοι και εργασίες).
3. Στις 23/3/2020 προτάσεις σε συνέχεια της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας των φοιτητικών εστιών.

Ταυτόχρονα, αναφορικά με το ζήτημα των συγγραμμάτων, προτείναμε να δοθούν άμεσα οι απαιτούμενες άδειες σε συνεννόηση με τους εκδοτικούς οίκους για την ηλεκτρονική διανομή τους μέσω της πλατφόρμας «Εύδοξος» και του e-class, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα παραλαβή τους κατά τη συνήθη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή αυτή η διαδικασία ή για όσα συγγράμματα δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική διανομή τους και εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν υποβάλλοντας σχετική δήλωση, προτείναμε την διανομή των συγγραμμάτων μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση που θα υποδεικνύουν οι φοιτητές, χωρίς οι τελευταίοι να επιβαρυνθούν με έξοδα αποστολής.
Συνεχίζοντας αυτή μας την προσπάθεια να προτείνουμε λύσεις για ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα και με κύριο μέλημα την προστασία της υγείας όλων των φοιτητών, καταθέτουμε τις εξής προτάσεις αναφορικά με την γενικότερη λειτουργία των σχολών μας:

• Με στόχο την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής σε όλους τους ακαδημαϊκούς χώρους (διδακτικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, βιβλιοθήκες, εστίες και λέσχες), προτείνεται εβδομαδιαία (ή ανά δύο εβδομάδες) απολύμανση, καθώς και τοποθέτηση αντισηπτικού υγρού σε κάθε χώρο.
• Στις επόμενες δύο τουλάχιστον εξεταστικές περιόδους, να υπάρξει μέριμνα ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας σε κάθε αίθουσα, με χωρισμό των εξεταζόμενων σε πολλά τμήματα ή και παράταση της διάρκειας της εξεταστικής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
• Στην απευκταία περίπτωση που τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, δεν επιτρέπουν ή περιορίζουν τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου, προτείνεται η διερεύνηση δυνατοτήτων εξ αποστάσεως εξέτασης μέσω της υποδομής που χρησιμοποιούν ήδη τα Πανεπιστήμια για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
• Δημιουργία ψηφιακών γραμματειακών υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις γραμματείες κάθε τμήματος. Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων για κάθε νόμιμη χρήση, αρχής γενομένης με την δυνατότητα αποστολής της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών, εφόσον δεν πραγματοποιούνται τελετές ορκωμοσίας.
• Για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα αντιμετώπισης του ιού και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης του αριθμού των δικαιούχων φοιτητών για δωρεάν σίτιση και στέγαση, εφόσον ανήκουν σε οικογένειες που επλήγησαν άμεσα από την κρίση.
• Διερεύνηση της δυνατότητας για επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης για την έκπτωση του μισθώματος ενοικίου και στις κατοικίες των φοιτητών (που διαμένουν εκτός του τόπου κύριας κατοικίας τους), εφόσον ανήκουν σε οικογένειες που έχουν πληγεί από την πανδημία.
• Στις περιπτώσεις μαθημάτων για τα οποία απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός διδακτικών ωρών διά ζώσης εκπαίδευσης προκειμένου να εξεταστούν, να δοθεί κατ’εξαίρεση δυνατότητα εξέτασης σε όσους φοιτητές έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας σε προηγούμενα εξάμηνα.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και την διεξαγωγή της εξεταστικής προτείνουμε:

• Την διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα οποτεδήποτε αυτό κριθεί δυνατόν, ακόμη και μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Επίσης, να δοθεί το Σεπτέμβριο η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το τελευταίο εξάμηνο του κύκλου σπουδών τους και άνω να εξεταστούν σε όσα μαθήματα έχουν δηλώσει έστω και μία φορά στο παρελθόν.
• Την παροχή δωρεάν υλικοτεχνικής υποδομής από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων σε φοιτητές, βάσει οικονομικών κριτηρίων, με σκοπό την πρόσβαση όλων στα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα επιστραφεί από τους δικαιούχους μετά το τέλος της τηλεκπαίδευσης, όπως κατά την αντίστοιχη μέριμνα που έχει ληφθεί για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
• Ανάρτηση όλων των μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων στο e-class, καθώς και πραγματοποίηση φροντιστηριακών και εμβόλιμων μαθημάτων αναπλήρωσης, με στόχο τη βέλτιστη πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης.
• Ειδικά για όσα μαθήματα αποτελούνται και από εργαστηριακό μέρος, ανάλογα με τη φύση κάθε μαθήματος και προς διευκόλυνση της διδασκαλίας τους, στα εν λόγω εργαστήρια να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή τους με τηλεδιάσκεψη, ανάρτηση των δεδομένων των εργαστηριακών ασκήσεων αλλά και του απαιτούμενου τυπολογίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-class, καθώς και επαναληπτική εξέτασή τους το Σεπτέμβριο.
• Την μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας χορήγηση έκτακτου βοηθήματος σε όσους φοιτητές πραγματοποιούν την υποχρεωτική πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί ή πληγεί σημαντικά η λειτουργία.