Skip to main content

Η προσαρμογή των μελών της φοιτητικής κοινότητας σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη εντός των Ελληνικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας.

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση προτάσεων για ένα πανεπιστήμιο φιλικό προς το περιβάλλον, με βασικές αρχές τον περιορισμό  των απορριμμάτων και τη μείωση της κατανάλωσης σε ενέργεια και φυσικούς πόρους. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας οφείλουμε να αναπτύξουμε νοοτροπία εύρεσης βιώσιμων λύσεων όσον αφορά την διαχείριση των πανεπιστημίων μας και να μετατατρέψουμε σε βιώματά μας τις αξίες της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμα Ημέρα Περιβάλλοντος υποβάλλουμε ως ΔΑΠ–ΝΔΦΚ ένα πλαίσιο προτάσεων που θα συνεισφέρουν ενεργά στο μεγάλο μας στόχο: ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, φιλικό προς το περιβάλλον.

Οι προτάσεις μας χωρίζονται σε 3 βασικούς άξονες: Την Ενεργειακή αποδοτικότητα κτηρίων, την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση των απορριμμάτων.

 1. Ενεργειακή αποδοτικότητα κτηρίων
 • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ήδη υφιστάμενων κτιρίων με μονώσεις και υβριδικά συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές των κτιρίων κάθε Πανεπιστημίου, με στόχο να αντικατασταθεί το ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύονται τα Ιδρύματα από τη ΔΕΗ και να μειωθεί σημαντικά το λειτουργικό κόστος των πανεπιστημίων.
 • Εναλλακτικά, όπου αυτό είναι εφικτό, χρήση υβριδικών συστημάτων, είτε σε συνδυασμό με άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (αιολική – ανεμογεννήτριες), είτε με συμβατική πηγή (ηλεκτρογεννήτρια) για τους ανωτέρω σκοπούς.
 • Αυτοματοποίηση φωτισμού και θέρμανσης με φωτοκύτταρο και χρονομέτρηση στους εσωτερικούς χώρους των Ιδρυμάτων.
 • Διαμόρφωση ενιαίου δικτύου θέρμανσης και κλιματισμού ανά κτίριο με λειτουργία αυτονομίας για κάθε αίθουσα διδασκαλίας με στόχο την λιγότερη δυνατή σπατάλη ενέργειας.
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου με τεχνολογία LED για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Αξιοποίηση του φυσικού φωτός στο σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων των Ιδρυμάτων.
 • Διερεύνηση της δυνατότητας για κατασκευή νέων κτιρίων με βιοκλιματικό σχεδιασμό και ενεργειακής κατηγορίας από Β έως Α+.
 • Κάλυψη των οροφών και των κάθετων επιφανειών των εγκαταστάσεων με πράσινο για μείωση των εισροών θερμότητας στο εσωτερικό και διατήρηση χαμηλού ισοζυγίου ενέργειας στα κτήρια.
 • Αξιοποίηση εξειδικευμένων Τμημάτων στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας (όπως η βιοενέργεια) για την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων με στόχο την αυτονομία από το δίκτυο.
 • Ένταξη πιλοτικών προγραμμάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κτήρια των ιδρυμάτων (σε συνεργασία και με ξένα πανεπιστήμια) με χρηματοδότηση όπως το πρόγραμμα Life για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • ΧρήσηM.S. (Building Management System). Ένα μοντέλο διαχείρισης κτηρίων με τρόπο πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον με την βοήθεια της τεχνολογίας.
 • Τοποθέτηση ηλιακών πάνελ με σύστημα φόρτισης κινητών συσκευών.
 • Διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των πανεπιστημίων.
 1. Εξοικονόμηση νερού
 • Εγκατάσταση φωτοκύτταρου για αυτοματοποίηση και χρονοδιακόπτη για έλεγχο της ροής του νερού σε όλες τις βρύσες που βρίσκονται στους χώρους των πανεπιστημίων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης νερού.
 • Εγκατάσταση φίλτρων στις βρύσες ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση νερού σε συνάρτηση του μικρότερου δυνατού κόστους.
 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από Ιδρύματα με αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και περιορισμένη χρήση τους για άρδευση πρασίνου και συστήματα ψύξης.
 1. Μείωση απορριμμάτων και ανακύκλωση
 • Περιορισμός πλαστικών μιας χρήσης στα κυλικεία των Ιδρυμάτων με στόχο την οριστική κατάργησή τους και αντικατάστασή τους λ.χ. με ποτήρια πολλαπλών χρήσεων και βιοδιασπώμενα καλαμάκια.
 • Εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης ανά ανακυκλώσιμο υλικό και διαρκής ενημέρωση για την ορθή χρήση τους.
 • Δημιουργία μονάδων συλλογής και διαλογής των ανακυκλώσιμων αυτών υλικών από τα Ιδρύματα της χώρας με την αξιοποίηση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή τα οποία είναι ήδη εφικτό να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή, εναλλακτικά, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.
 • Τοποθέτηση καφέ κάδων ανακύκλωσης σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να ξεκινήσουν και αυτά με την σειρά τους να κομποστοποιούν τα βιοαπόβλητά τους.