Skip to main content

Άρθρο 1
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ως προς την διαδικασία διαπίστευσης μέλους στο Εθνικό Μητρώο Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, οι εγγραφές μελών για όλες τις Οργανώσεις της Επικράτειας πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του Εθνικού Μητρώου Μελών και στον παρακάτω σύνδεσμο: members.dap.gr

2. Με τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων.

3. Ο έλεγχος των αιτήσεων εγγραφής θα γίνει από την Δευτέρα 26/09/2022 έως και την Τετάρτη 28/09/2022. Την εποπτεία της κατάρτισης του μητρώου μελών θα αναλάβει η Γραμματεία Μηχανοργάνωσης & Εθνικού Μητρώου Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υπό τον έλεγχο της Γραμματείας Οργανωτικού, Μηχανοργάνωσης & Εθνικού Μητρώου Μελών της ΟΝΝΕΔ.

4. Με το πέρας του ελέγχου, την Τετάρτη 28/09 στις 18:00 θα γνωστοποιηθούν οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων μελών στον κάθε απερχόμενο Γραμματέα Πόλης, ενώ από την ίδια ημέρα στις 19:00 μέχρι και την Παρασκευή 30/09 στις 19:00, θα μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις επί των καταλόγων από τον/η απερχόμενο/η Γραμματέα Πόλης προς τη Γραμματεία Μηχανοργάνωσης & Εθνικού Μητρώου Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και τη Γραμματεία Οργανωτικού, Μηχανοργάνωσης & Εθνικού Μητρώου Μελών της ΟΝΝΕΔ.

5. Κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων μελών είναι στη διάθεση του απερχόμενου Γραμματέα Πόλης. Όποιο μέλος επιθυμεί να λάβει περαιτέρω γνώση για τους καταλόγους των εγγεγραμμένων μελών, πρέπει να το αιτηθεί προς τον/η απερχόμενο/η Γραμματέα Πόλης, εφόσον έχει αντίστοιχο έννομο συμφέρον. Η αίτηση του διαβιβάζεται και εξετάζεται από τη Γραμματεία Μηχανοργάνωσης & Εθνικού Μητρώου Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, σύμφωνα πάντα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

6. Αφού ολοκληρωθεί η κατάρτιση των καταλόγων, όπως αυτοί θα διαμορφωθούν μέσω του Εθνικού Μητρώου Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες για την οριστικοποίησή τους διαδικασίες, θα υπάρξει επικοινωνία του Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με την εκάστοτε απερχόμενη Γραμματεία Πόλης για την οριστικοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής των εσωπαραταξιακών εκλογών.

7. Αφού καταρτιστεί το Εθνικό Μητρώο Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες για την οριστικοποίησή του διαδικασίες, ο Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η Γραμματεία Μηχανοργάνωσης & Εθνικού Μητρώου Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αποστέλλουν 24 ώρες πριν την εκλογική διαδικασία, σφραγισμένες με την σφραγίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, τις τελικές λίστες στον/ην απερχόμενο/η Γραμματέα Πόλης της κάθε πόλης. Αυτός είναι υπεύθυνος να παραδοθούν οι λίστες στην Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 2
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ως προς την διαδικασία για την εκλογή Συμβουλίων Σχολών και Εκλεκτόρων για Γραμματείες Πόλεων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ανακοινώνονται τα εξής:

1. Οι εκλογές ανάδειξης Συμβουλίων Σχολών, εκλεκτόρων για τις Γραμματείες Πόλεων και Γραμματειών Πόλεων σε όλες τις Οργανώσεις της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν μέσα στο διάστημα από την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022.

2. Η συγκρότηση σε σώμα των Συμβουλίων Σχολών θα πραγματοποιείται μετά τη λήξη των εκλογών ανάδειξης Συμβουλίων Σχολών και εκλεκτόρων, αφού συνταχθούν πρακτικά ανάδειξης εκλεκτόρων.

3. Για τη διεξαγωγή των εκλογών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

4. Σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, υπενθυμίζεται ότι τα Συμβούλια Σχολών λειτουργούν υποχρεωτικά σε κάθε Σχολή. Ο αριθμός των μελών των Συμβουλίων Σχολών ορίζεται σε συνάρτηση των μελών της Σχολής με δικαίωμα ψήφου κατά την ημέρα των εκλογών. Αν τα μέλη είναι έως και 25, το Σ.Σ είναι τριμελές. Αν τα μέλη είναι από 26 έως και 50 είναι πενταμελές, από 51 έως και 100 επταμελές και άνω των 100 είναι εννεαμελές.

5. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εσωπαραταξιακές εκλογές έχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει και επιβεβαιώσει την εγγραφή τους μέσω του Εθνικού Μητρώου Μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ members.dap.gr σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
6. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εσωπαραταξιακές εκλογές έχουν όσες και όσοι εισήχθησαν στη σχολή τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και είναι ενεργοί φοιτητές.

7. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

8. Η ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιείται αφ’ ενός με την επίδειξη ενός έγκυρου ταυτοποιητικού εγγράφου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο) και αφ’ ετέρου με την επίδειξη έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί τη φοιτητική ιδιότητα (λ.χ πάσο, βεβαίωση σπουδών). Τουλάχιστον ένα από τα δύο έγγραφα πρέπει να φέρει φωτογραφία.

9. Η κατανομή των εκλεκτόρων στις Οργανώσεις κάθε Πόλης ανά Σχολή, γίνεται σε συνάρτηση των ψήφων και του ποσοστού κατά τις φοιτητικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2022 καθώς και του συνολικού αριθμού μελών. Για την εξαγωγή του τελικού αριθμού εκλεκτόρων ακολουθείται το εξής κριτήριο μαθηματικού υπολογισμού:

[(0,5*(ψήφοι ΔΑΠ (σχολής/τμήματος) * ποσοστό ΔΑΠ (σχολής/τμήματος))/(ψήφοι ΔΑΠ Πόλης *
ποσοστό ΔΑΠ πόλης)]+(0,5 *(μέλη ΔΑΠ (σχολής/τμήματος)/μέλη ΔΑΠ πόλης)] * αριθμός εκλεκτόρων
πόλης.
10. Οι σταυροί που κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει στα ψηφοδέλτια Γραμματειών Πόλης
διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για τις τριμελείς Γραμματείες από 1 έως 2 σταυρούς.
2. Για τις πενταμελείς Γραμματείες από 3 έως 4 σταυρούς.
3. Για τις επταμελείς Γραμματείες από 4 έως 5 σταυρούς.
4. Για τις εννεαμελείς Γραμματείες από 5 έως 7 σταυρούς.
5. Για τις ενδεκαμελείς Γραμματείες από 6 έως 9 σταυρούς.
6. Για τις δεκατριμελείς Γραμματείες από 7 έως 11 σταυρούς.
7. Για τις δεκαπενταμελείς Γραμματείες από 8 έως 13 σταυρούς.
8. Για τις δεκαεπταμελείς Γραμματείες από 9 έως 15 σταυρούς.

11. Οι σταυροί που κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει στα ψηφοδέλτια των Συμβουλίων Σχολής
διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για τα τριμελή Συμβούλια από 1 έως 2 σταυρούς.
2. Για τα πενταμελή Συμβούλια από 3 έως 4 σταυρούς.
3. Για τα επταμελή Συμβούλια από 4 έως 5 σταυρούς.
4. Για τα εννεαμελή Συμβούλια από 5 έως 7 σταυρούς.

12. Σύμφωνα με το Άρθρο 23 , παράγραφοι 6, 9, 10, 11 του Κανονισμού λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από όσους το επιθυμούν στη Γραμματεία Πόλης παίρνοντας βεβαίωση για την κατάθεσή τους. Δεν μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες κατά την ημέρα που προηγείται των εκλογών.
Των εκλογών για τη Γραμματεία Πόλης προηγείται συνεδρίαση στην οποία καλούνται από τη Γραμματεία όλοι οι εκλέκτορες. Kατά τη συνεδρίαση της οποίας προεδρεύει ο Υπεύθυνος Πόλης, γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Γραμματείας, διεξάγεται σχετική συζήτηση σε συνδυασμό με τη συνολικότερη πορεία της παράταξης, χωρίς να λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις και ανακοινώνουν τις υποψηφιότητές τους όσοι το επιθυμούν.
Δεν απαιτείται οποιαδήποτε απαρτία, ενώ το λόγο μπορεί να λάβουν όσοι το επιθυμούν. H συνεδρίαση δεν μπορεί να παραταθεί δεύτερη μέρα. Τις λοιπές λεπτομέρειες σύγκλησης της συνεδρίασης και διεξαγωγής της συζήτησης καθορίζουν με αποφάσεις τους οι Γραμματείες Πόλεων εντός των πλαισίων που η διάταξη αυτή θέτει. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι εκλέκτορες που είναι ταυτοχρόνως και μέλη Συμβουλίων Σχολών καθώς και τα μέλη της απερχόμενης Γραμματείας Πόλης, τα οποία αυτοδικαίως θεωρούνται εκλέκτορες. Για την εγκυρότητα των εκλογών απαιτείται να ψηφίσουν περισσότεροι από τους μισούς εκλέκτορες. Διαφορετικά επαναλαμβάνονται εντός τριών ημερών οι εκλογές χωρίς απαίτηση απαρτίας, ισχύει δε το αποτέλεσμα των επαναληπτικών.

13. Σύμφωνα με το Άρθρο 23, Παράγραφος 28 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, των συνεδριάσεων της Γραμματείας Πόλης προεδρεύει ο Υπεύθυνος Πόλης ο οποίος εκλέγεται κατά την πρώτη εντός 8 ημερών από τη διεξαγωγή εκλογών, η συνεδρίαση της Γραμματείας. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη της Γραμματείας. H ψηφοφορία είναι μυστική και ο καθένας έχει δικαίωμα ενός μόνον σταυρού. Αν οι υποψήφιοι για την θέση του Υπευθύνου Πόλεως είναι άνω των δύο και κανένας δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο που σχετικών πλειοψήφησαν. Επί ισοψηφίας προτιμάται όποιος κατά τις εκλογές Γραμματείας πλειοψήφησε. Σε περίπτωση νέου αδιεξόδου γίνεται κλήρωση.

14. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων για την ανάδειξη των αξιωμάτων των Συμβουλίων Σχολής και των Εκλεκτόρων, που προβλέπονται στην παρούσα Εγκύκλιο, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για το εκάστοτε αξίωμα είναι ίσος µε τον αριθμό των υπό εκλογή θέσεων, θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα απευθείας ανακήρυξή τους χωρίς πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας.

15. Σχολή που δεν θα πραγματοποιήσει εκλογές δεν θα έχει εκλέκτορες στις γραμματειακές εκλογές της πόλης όπου ανήκει. Οργάνωση που δεν θα πραγματοποιήσει εκλογές δεν θα έχει δικαίωμα εκπροσώπησης στην κεντρική διοίκηση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

16. Θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εγκύκλιο θα ρυθμιστούν, εφόσον χρειαστεί, με ειδικές διαδικαστικές οδηγίες του Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

0 Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Σωτηρίου Κυριαζής

 

(PDF) Εγκύκλιος για την εκλογή Συμβούλιων Σχολών και Εκλεκτόρων για Γραμματείες Πόλεων ΔΑΠ-ΝΔΦΚ