Skip to main content

Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας, ως απότοκο της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί τροχοπέδη για την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων, και καθιστά περισσότερο από οράτα τα προβλήματα που σχετίζονται άρρηκτα με τη λειτουργία όλων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ειδικότερα των Νομικών σχολών της Ελλάδας. Παράλληλα οι περιορισμένες παροχές διδακτικού υλικού προς τους φοιτητές οδηγεί στην de facto κατάλυση της πανεπιστημιακής λειτουργίας, πλήττοντας το πανεπιστημιακό κύρος λόγω της συστηματικής απαξίωσης. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις Νομικές σχολές της χώρας, στις οποίες απαραίτητο εργαλείο κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια της εκπόνησης γραπτών εργασιών και της ορθής κατάρτισής του ως μελλοντικού δικηγόρου αποτελεί η νομοθεσία και η νομολογία, αφού βάσει αυτών μαθαίνει να ερμηνεύει και να αναλύει τον νόμο προκειμένου να επιτυγχάνεται ορθή ανταπόκριση στα διάφορα νομικά ζητήματα και η εξειδίκευση, πέρα από τα περιεχόμενα των επιστημονικών συγγραμμάτων.. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσβαση στη νομολογία είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς δεν υφίσταται οργανωμένο σύστημα εντός των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η συνδρομή των Βιβλιοθηκών καθίσταται ελλιπής, ενώ παράλληλα οι φοιτητές αδυνατούν να διαθέτουν κάποιου είδους πρόσβαση σε αυτήν διαδικτυακά, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των δικηγόρων και των ασκουμένων.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑ/ΑΠΘ/ΔΠΘ αποστέλλουμε αίτημα ώστε να υπάρξει καταλυτική επίλυση του ζητήματος αυτού. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε η βάση νομικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλη την αναθεωρημένη νομοθεσία καθώς και τη νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων, να καταστεί προσβάσιμη και στους φοιτητές των τριών Νομικών Σχολών. Η υλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με την εγγραφή των φοιτητών στη βάση με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και την αποστολή των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στα email τους. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο σύστημα με την καταβολή ενός αντιτίμου σε τραπεζικό λογαριασμό. Λόγω της φοιτητικής τους ιδιότητας, προτείνουμε τη θέσπιση μιας έκπτωσης στη συνδρομή τους είτε της τάξεως του 30% ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο είτε της τάξεως του 50% για περισσότερα από δύο εξάμηνα έως και την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, σε σύγκριση με το κανονικό ποσό της συνδρομής που καταβάλλουν οι δικηγόροι. Ως εκ τούτου θα επιτευχθεί η απαραίτητη εξοικείωση των φοιτητών με το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, που θα τους καταστεί ωφέλιμη τόσο για την εκπόνηση των ακαδημαϊκών τους εργασιών, όσο και για τη μετέπειτα προσαρμογή τους στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Παράλληλα η αύξηση των χρηστών της βάσης θα επιφέρει και την περαιτέρω διαφήμισή της στο επάγγελμα των νομικών. Κατ’ επέκταση, με τα επιπλέον έσοδα θα υπάρξει διευκόλυνση στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας και του περιεχομένου της βάσης σας. Επιπροσθέτως, εφόσον ένας νέος νομικός έχει την τάση να χρησιμοποιεί τη βάση από τα φοιτητικά του χρόνια, θα συνηθίσει στην εργασία του να την εμπιστεύεται για οποιαδήποτε αναζήτησή του. Ως εκ τούτου και δεδομένης της ποιότητας της ΝΟΜΟΣ, θα προκύψει αύξηση του σταθερού αριθμού των συνδρομητών, καθώς μόλις οι φοιτητές περατώσουν τις σπουδές τους, θα προτιμήσουν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους, καταβάλλοντας πλέον το κανονικό ποσό από την αναζήτηση άλλης παρόμοιας βάσης νομικών δεδομένων.

Μολονότι έχουμε επίγνωση των δύσκολων καταστάσεων που βιώνει η ελληνική οικονομία, αποτελεί ωστόσο πάγια πεποίθησή μας ότι η παιδεία συνιστά αντικείμενο που κάθε φορέας οφείλει να επενδύσει. Η αδιαφορία που κυριαρχεί για την παιδεία φαλκιδεύει το μέλλον, αποστερώντας από τους νομικούς συναδέλφους το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο κατάρτισης.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θεωρούμε πως αξίζει να πραγματοποιηθεί η επέκταση των παροχών της ΝΟΜΟΣ και στο χώρο της Παιδείας, συντελώντας στην ορθή κατάρτιση των επόμενων νομικών της χώρας μας. Ευελπιστούμε στην κατανόηση του αιτήματός μας και στην επίλυση του προβλήματος αυτού που απασχολεί τη φοιτητική κοινότητα των τριών Νομικών Σχολών της χώρας μας.

Με εκτίμηση,

Ο Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής ΕΚΠΑ,
Βασίλειος Προζυμάς

Η Υπεύθυνη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής ΑΠΘ,
Χριστίνα Γιαννέλου

Η Υπεύθυνη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομικής ΔΠΘ,
Εύη Μιχελάκη