Οργάνωση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ, ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ηγείται του συνδικαλιστικού αγώνα και δίνει τις κατευθύνσεις ως προς τη δράση της παράταξης. Εκφράζει τις αποφάσεις της παράταξης και την εκπροσωπεί σε όλες τις εκδηλώσεις. Προεδρεύει της Εθνικής Συνδιάσκεψης, του Κεντρικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Γραμματείας.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΜΕΪΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2013-2016
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2010-2013
ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007-2010
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004-2007
ΖΑΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001-2004
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000-2001
ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1998-2000
ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997-1998
ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1996-1997

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Εθνική Συνδιάσκεψη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι το ανώτατο όργανο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Η Εθνική Συνδιάσκεψη συγκαλείται κάθε δύο χρόνια. Συγκροτείται από:

  • Τον γραμματέα ΔΑΠ-ΝΔΦΚ άνευ δικαιώματος ψήφου.
  • Τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας.
  • Τις Γραμματείες Πόλης.
  • Τα Συμβούλια Σχολών.
  • Τα μέλη των ειδικών Γραμματειών.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Κεντρικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μεταξύ δύο εθνικών συνδιασκέψεων.

Το Κ.Σ. της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ συγκροτείται από:
τον Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ο οποίος προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου
την Κεντρική Γραμματεία
πέντε μέλη της Γραμματείας Αθηνών
ένα μέλος της Γραμματείας Αθήνας της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ
τέσσερα μέλη της Γραμματείας Θεσσαλονίκης
τέσσερα μέλη της Γραμματείας Λαρίσης
τρία μέλη της Γραμματείας Πειραιά
τρία μέλη της Γραμματείας Πάτρας
τρία μέλη της Γραμματείας Ηρακλείου
δύο μέλη της Γραμματείας Χαλκίδας
δύο μέλη της Γραμματείας Σερρών
δύο μέλη της Γραμματείας Μεσολογγίου
δύο μέλη της Γραμματείας Κοζάνης
ένα μέλος της Γραμματείας Δράμας
ένα μέλος της Γραμματείας Φλώρινας
ένα μέλος της Γραμματείας Ιωαννίνων
ένα μέλος της Γραμματείας Άρτας
ένα μέλος της Γραμματείας Χανίων
ένα μέλος της Γραμματείας Λαμίας
ένα μέλος της Γραμματείας Καρδίτσας
ένα μέλος της Γραμματείας Καβάλας
ένα μέλος της Γραμματείας Καλαμάτας
ένα μέλος της Γραμματείας Καρπενησίου
στο Κ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής και μόνο λόγου τα μέλη όλων των Ειδικών Γραμματειών για θέματα μόνο που είναι σχετικά με το αντικείμενό τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Κεντρική Γραμματεία είναι το ανώτατο όργανο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ TEI μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου και συγκροτείται από:

α)τον Γραμματέα ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ ο οποίος προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου, πλην των περιπτώσεων ισοψηφίας
β)τον Γραμματέα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
γ)τον Γραμματέα του ΤΕΙ Λάρισας
δ)τον Γραμματέα του ΤΕΙ Πάτρας
ε)τον Γραμματέα του ΤΕΙ Ηρακλείου
στ)τον Γραμματέα του ΤΕΙ Πειραιά
ζ)τον Γραμματέα του ΤΕΙ Αθήνας
η)ένα μέλος από τη Γραμματεία του ΤΕΙ Αθήνας και δύο από τα επαρχιακά ΤΕΙ (εκτός Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου), που εκλέγονται κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του Κεντρικού Συμβουλίου, συνεδρίασή του. Η θητεία της Κεντρικής Γραμματείας είναι ετήσια

* ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ 1991.

Είστε εδώ

Είσοδος

powered by onned.web.team