Προτάσεις ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Νομικής Κομοτηνής

Ως ΔΑΠ-ΝΦΔΚ και ως η μόνη πραγματικά υπεύθυνη κι εκσυγχρονιστική δύναμη στο χώρο του Πανεπιστημίου, διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για ακαδημαϊκά ζητήματα που αφορούν σε ολόκληρη τη φοιτητική κοινότητα. Γνώμονας των προτάσεων αυτών είναι η βελτίωση των συνθηκών του Πανεπιστημίου και η όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσέγγιση του με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Δεδομένης της υποχρηματοδότησης της Παιδείας ως απότοκο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, οι προτάσεις μας είναι όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Μάλιστα οι προτάσεις μας υπερψηφίστηκαν από την τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών «Κώστας Βάρναλης» από 197 συμφοιτητές μας.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ρόλος της φοιτητικής κοινότητας δεν είναι απλώς να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή πραγματικότητα αλλά να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή της. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις μας που παρατίθεται παρακάτω:
• Πρόγραμμα Διδασκαλίας των μαθημάτων.
Με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά, το φαινόμενο οι παραδόσεις των μαθημάτων να είναι συγκεντρωμένες σε κάποια μέρα, ενώ κάποιες άλλες μέρες οι φοιτητές δεν έχουν μάθημα. Φυσικά, είναι αδύνατο κάποιος φοιτητής να παρακολουθεί αδιαλείπτως 12 ώρες, καθώς δεν απαιτείται μόνο η σωματική παρουσία αλλά και η πνευματική εγρήγορση. Συγκεκριμένα, το Α’ έτος έχει καθ’όλη τη διάρκεια της Τετάρτης παραδόσεις μαθημάτων ενώ την Παρασκευή δεν έχει καθόλου μάθημα. Επίσης, το Γ’ έτος έχει σχεδόν όλη μέρα μάθημα την Τρίτη. Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε τον εξορθολογισμό του προγράμματος Διδασκαλίας με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών.
• Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία.
Προτείνουμε μαθήματα με αυξημένη δυσκολία όπως το «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,», το «Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι,ΙΙ,ΙΙΙ» και το «Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ» να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους με απόφαση των αντίστοιχων τομέων, όπως συμβαίνει και στα μαθήματα «Ποινικό Δίκαιο Ι» και «Ποινικό Δίκαιο ΙΙ»,. Επιπλέον, επειδή έχει παρατηρηθεί το γεγονός στα μαθήματα αυτά ο χρόνος εξέτασης να είναι εξαιρετικά δυσανάλογος σε σχέση με τα ζητήματα προς λύση, απαιτούμε η διάρκεια της εξέτασης στο μάθημα «Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ-Περιουσία/Ιδιοκτησία» να αυξηθεί από 2,5 σε 3 ώρες, και στα μαθήματα «Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ,ΙΙΙ», «Ασκήσεις Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου», «Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου», «Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων» να αυξηθεί από 2 σε 3 ώρες.
• Μαθήματα που απαιτούν περισσότερα του ενός συγγράμματα.
Στο μάθημα «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ» πληροφορήθηκε το Γ’ έτος ότι λόγω της φύσης του μαθήματος δεν υπάρχει ένα σύγγραμμα που να καλύπτει όλες τις ενότητες της ύλης και ότι οι φοιτητές θα έπρεπε να βρουν κάποια συγγράμματα δωρεάν διαδικτυακά και κάποια άλλα να τα δανειστούν από τη βιβλιοθήκη. Φυσικά, η βιβλιοθήκη δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες ενός ολόκληρου έτους. Για το λόγο αυτό, ζητάμε από τους Καθηγητές του μαθήματος να εξασφαλίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των απαιτούμενων συγγραμμάτων, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν άπαντες.
• Φροντιστηριακά μαθήματα.
Κρίνουμε σκόπιμη την καθιέρωση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των φροντιστηριακών μαθημάτων, σε αντίθεση με το τρέχον καθεστώς που άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του εκάστοτε καθηγητή η διενέργειά τους. Τα φροντιστηριακά μαθήματα δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να ασχοληθούν με πρακτικά θέματα, παρόμοια δηλαδή με εκείνα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στις εξετάσεις.
• Σχετικά με τα μαθήματα Επιλογής.
Προτείνουμε την εισαγωγή νέων μαθημάτων επιλογής που θα ανταποκρίνονται σε ανερχόμενες μορφές σύγχρονου Δικαίου, όπως για παράδειγμα το «Ιατρικό Δίκαιο», το «Αθλητικό Δίκαιο» και το «Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης», που διδάσκονται στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.
• Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σχολής.
Προτείνουμε αφενός την ανανέωση του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης, ιδίως σε επίπεδο νομικών περιοδικών, και αφετέρου τη διεύρυνση του ωραρίου της και τη λειτουργία της ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, όπως συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
• Πρόγραμμα και διεξαγωγή της εξεταστικής.
Ζητάμε την ανάρτηση του προγράμματος της εξεταστικής Ιουνίου εντός 15 επόμενων ημερών, με την συμβολή εκπροσώπων του Φοιτητικού Συλλόγου στη διαμόρφωση του. Επίσης, είναι ανάγκη η νομοθετική θέσπιση των διπλών εξεταστικών-χειμερινών και εαρινών-, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα ανεξαρτήτως εξαμήνου(κάτι τέτοιο φυσικά ανακουφίζει τη μέση ελληνική οικογένεια που πλήττεται ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση). Επιπλέον, απαιτούμε κατά τη διεξαγωγή της εξεταστικής, σε όλα τα μαθήματα να τίθεται αναλυτικά η βαθμολογία κάθε ζητήματος. Επιπρόσθετα, ζητάμε τη θέσπιση «Πρωτοκόλλου Εξεταζομένων», με σκοπό κατά την παράδοση των γραπτών, οι φοιτητές να υπογράφουν ότι παρέδωσαν. Έτσι, θα αποφευχθεί το φαινόμενο της απώλειας γραπτών. Τέλος, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να δημοσιεύονται μετά από την εξέταση κάθε μαθήματος οι ενδεικτικές απαντήσεις στο διαδίκτυο.
• Ανάρτηση αποτελεσμάτων εξεταστικής.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των μαθημάτων αποκλειστικά στην πλατφόρμα unistudent ή στην ιστοσελίδα της Σχολής δεν εξυπηρετεί τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, θα ήταν απολύτως λανθασμένο να θεωρηθεί δεδομένη η άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο όλων των φοιτητών. Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της καθυστέρησης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, λόγω της ηλεκτρονικής τους ανάρτησης, καθώς το διοικητικό προσωπικό επιβαρύνεται με επιπρόσθετο φόρτο εργασίας. Για το λόγο αυτό, απαιτούμε η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των μαθημάτων να γίνεται και στους πίνακες της Σχολής απευθείας μετά την παράδοσή τους στη Γραμματεία από τον αρμόδιο καθηγητή, ενώ παράλληλα κάθε καθηγητής με την ανάρτησή τους να πρέπει να αναρτά στατιστικά στοιχεία για την απόδοση των φοιτητών(πόσοι συμμετείχαν, πόσοι πέτυχαν και σε ποιες βαθμολογικές κλίμακες κινήθηκαν, πόσοι απέτυχαν). Τέλος, προτείνουμε την ανάρτηση των αποτελεσμάτων όλων των μαθημάτων μέχρι και ένα μήνα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.
• Αξιολόγηση(εσωτερική,εξωτερική και από τους φοιτητές).
Θεωρούμε την αξιολόγηση, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική, θεσμό αναγκαίο για τη βελτίωση του Πανεπιστημίου. Προτείνουμε, επίσης, η αξιολόγηση των καθηγητών από τους φοιτητές να μη γίνεται με έντυπα, αλλά σε μια ανώνυμη ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και επίσης τα αποτελέσματα αυτής να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
• Αναβάθμιση των υποδομών της Σχολής.
Κρίνουμε αναγκαία, ζώντας στην εποχή της τεχνολογίας και του διαδικτύου, αφενός την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi σε όλους τους χώρους της Σχολής –κι όχι μόνο στο κυλικείο-, ώστε όλοι οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, και αφετέρου τη λειτουργία αίθουσας υπολογιστών.
• Βάψιμο των χώρων της Σχολής.
Είναι γεγονός ότι η Σχολή με το πέρασμα του χρόνου έχει υποστεί αλλεπάλληλες φθορές και βανδαλισμούς. Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον το βάψιμο της, με σκοπό την αισθητική ανάπλαση.
• Αφίσες στο χώρο της Σχολής.
Προτείνουμε να επιτρέπεται σε κάθε παράταξη-κίνηση η αφισοκόλληση κι η ανάρτηση πανώ μόνο στον εθιμικά δεδομένο χώρο που προβλέπεται από τον Σύλλογο Φοιτητών. Στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται τοίχος, να επιτρέπεται η χρήση ταμπλώ-πίνακα. Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο να απαγορεύεται το βάψιμο της σχολής και κάθε άλλου είδους φθορά στο χώρο.
• Μετακίνηση των φοιτητών από και προς την Πανεπιστημιούπολη.
Προτείνουμε την εισαγωγή δυο επιπλέον δρομολόγιων καθημερινά στις ώρες 21.45 και 22.15, ώστε να εξυπηρετούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στην σχολή τις βραδινές ώρες και γενικότερα τις ώρες που όλα τα έτη έχουν μάθημα και παρατηρείται το φαινόμενο τα ήδη υπάρχοντα να μην επαρκούν.
• Σχετικά με τη φοιτητική μέριμνα.
Σε μια εποχή που η ελληνική οικογένεια πλήττεται από την οικονομική κρίση, είναι πιο αναγκαία από ποτέ η αύξηση του αριθμού των θέσεων των εστιών και η ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων στην Πανεπιστημιούπολη.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 

Πανεπιστήμια

Είστε εδώ

Είσοδος

powered by onned.web.team