01/08/17

Είναι σπάνιο να θέλεις να απομονωθείς και να κινείσαι εντελώς στο αντίθετο ρεύμα από αυτό που επιβάλλουν οι συνθήκες και οι εξελίξεις.

20/06/17

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, δεν σταματά να εκπλήσσει δυσάρεστα το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις ενέργειές του.

03/06/17

Μία κυβέρνηση η οποία είναι βυθισμένη στα αδιέξοδα των κινήσεών της, καθόλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης της, προσπαθεί απεγνωσμένα να συντηρήσει το «αριστερό» εκλογικό της κοινό.

01/08/17

Είναι σπάνιο να θέλεις να απομονωθείς και να κινείσαι εντελώς στο αντίθετο ρεύμα από αυτό που επιβάλλουν οι συνθήκες και οι εξελίξεις.

20/06/17

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, δεν σταματά να εκπλήσσει δυσάρεστα το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις ενέργειές του.

03/06/17

Μία κυβέρνηση η οποία είναι βυθισμένη στα αδιέξοδα των κινήσεών της, καθόλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης της, προσπαθεί απεγνωσμένα να συντηρήσει το «αριστερό» εκλογικό της κοινό.

Είσοδος

powered by onned.web.team